• ADRESACI KURSU:

  Kurs kadry i płace obejmuje 60 godzin zajęć. Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych tematyką kadrowo – płacową, stawiających pierwsze kroki w obszarze kadr i płac, chcących zdobyć wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

   

  CEL KURSU:

  Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty ds. kadr i płac. Daje możliwość uzyskania, usystematyzowania i utrwalenia wiedzy i umiejętności lub też zdobycia od podstaw wiedzy z obszaru kadr i płac. Kurs obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i 24 godziny zajęć praktycznych dotyczących obsługi programów kadrowo – płacowych.

   

  ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE:

  Po zrealizowaniu tematyki szkolenia słuchacz:

  • sporządza dokumentację pracowniczą,
  • rozlicza wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
  • rozlicza składki ZUS,
  • oblicza świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
  • stosuje oprogramowanie kadrowo – płacowe do prowadzenia dokumentacji pracowniczej i naliczania wynagrodzeń.

   

  LICZEBNOŚĆ GRUPY:

  Grupy szkoleniowe liczą do 10 osób. Daje to naszym wykładowcom możliwość indywidualnej pomocy kursantom i tym samym większy komfort uczestników szkolenia.

   

  WYKŁADOWCY:

  Zajęcia prowadzą doświadczeni fachowcy, zawodowo zajmujący się poruszaną tematyką.

 • Program kursu jest skoncentrowany na praktycznych aspektach funkcjonowania w obszarze Kadr i Płac. Wyposażający uczestników w aktualną wiedzę i praktyką stosowania Prawa Pracy oraz kluczowych elementów polityki kadrowej.

  PROGRAM KURSU (60 godz.):

  Moduł kadrowy (30 godz.):

  1. Podstawowe regulacje dotyczące prawa pracy – Kodeks pracy
  2. Umowy cywilnoprawne – Kodeks cywilny
  3. Stosunek pracy. Rodzaje umów o pracę
  4. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników
  5. Zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej
  6. Systemy czasu pracy
  7. Dokumentacja pracownicza
  8. Rozwiązanie umowy o pracę. Świadectwa pracy.
  9. Obsługa programu GRATYFKANT GT, MIKROGRATYFIKANT GT, PŁATNIK (12 godz.)

   

  Moduł płacowy (30 godz.):

  1. Rozliczanie umów cywilnoprawnych
  2. Wynagrodzenia za pracę. Systemy wynagradzania pracowników
  3. Wynagrodzenia za czas niewykonywanie pracy: urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie chorobowe
  1. Procedura naliczania wynagrodzeń. Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatku dochodowego
  1. Lista płac
  2. Pozapłacowe świadczenia pracownicze
  3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  4. Obsługa programu GRATYFKANT GT, MIKROGRATYFIKANT GT, PŁATNIK (12 godz.)

 • Koszt kursu dla jednej osoby wynosi 599,- zł brutto (możliwość płatności w 2 ratach bez dodatkowych kosztów).

  Cena obejmuje:

  • B. Padurek „PRACOWNIA EKONOMICZNA” cz. III, Wydawnictwo Padurek, Wrocław 2014/2015,
  • materiały szkoleniowe (kserokopie z materiałami od prowadzącego),
  • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu,
  • serwis kawowy.

   

   

 • Informacje, zapisy:

  Kamil Krzysztof Kołakowski

  email: biuro@preme.net.pl
  tel.: 660 512 579
  Warunki uczestnictwa

  • Zapisu na kurs można dokonać drogą telefoniczną, e-mailową lub osobiście w siedzibie firmy
  • Rezerwacja miejsca na kursie wymaga wpłaty zadatku w kwocie 200 zł, odliczanego od całości kosztu kursu.
  • Całość należności za szkolenie należy wpłacić do 7 dni od rozpoczęcia kursu, lub zgodnie z datami określonych rat.
  • Wpłat należy dokonywać na konto:
   Credit Agricole 72 1940 1076 3136 6674 0000 0000
  • UWAGA! Faktury VAT zawsze wystawiane są na dane znajdujące się w przelewie.
  • PREME sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu planowanego kursu z przyczyn od siebie niezależnych oraz w przypadku małego zainteresowania kursem.
  • PREME sp. z o.o. nie przewiduje możliwości rezygnacji ze szkolenia i możliwości zwrotu wpłaconych pieniędzy.

Wielkość czcionki
Kontrast