• ADRESACI KURSU:

  Kurs Samodzielny księgowy obejmuje 110 godzin zajęć. Adresowany jest do osób, które nie miały wcześniej styczności z tematyką rachunkowości, a z taką pracą wiążą swój rozwój zawodowy. Ponadto przeznaczony jest dla osób pracujących w innych działach, a chcących poznać, uzupełnić wiedzę i umiejętności z zakresu księgowości.

  CEL KURSU:

  Kurs umożliwia uzyskanie, uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu księgowego. Oprócz wiedzy teoretycznej, obejmuje 40 godzin praktyki przy wykorzystaniu programów finansowo – księgowych.

   

  ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE:

  Po zrealizowaniu tematyki kursu słuchacz:

  • stosuje narzędzia rachunkowości,
  • kontroluje i kwalifikuje dowody do księgowania,
  • dokumentuje i ewidencjonuje operacje gospodarcze,
  • stosuje oprogramowanie finansowo – księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzania sprawozdań finansowych,
  • ocenia kondycję finansową jednostki,
  • przeprowadza i rozlicza inwentaryzację.

   

  LICZEBNOŚĆ GRUPY:

  Grupy szkoleniowe liczą do 10 osób. Daje to naszym wykładowcom możliwość indywidualnej pomocy kursantom i tym samym większy komfort uczestników szkolenia.

   

  WYKŁADOWCY:

  Zajęcia prowadzą doświadczeni fachowcy, zawodowo zajmujący się poruszaną tematyką.

   

  GDZIE MOGĘ PRACOWAĆ PO UKOŃCZENIU KURSU? 

  Popyt na usługi księgowe w Polsce systematycznie rośnie, czego efektem jest coraz większa liczba ofert pracy dla samodzielnych księgowych – zarówno w działach księgowości, jak i w biurach rachunkowych.

  Samodzielny Księgowy może stopniowo rozszerzać wiedzę i zakres obowiązków, by w konsekwencji awansować na stanowisko Kontrolera Finansowego lub Głównego Księgowego. Nasz kurs daje wiele możliwości podjęcia pracy, w każdej firmie funkcjonują jednostki – działy zajmujące się księgowością, począwszy od działalności jednoosobowych a skończywszy na dużych spółkach. Warto poznać proponowane zagadnienia księgowe ponieważ wachlarz stanowisk związanych z księgowością jest ogromny: praca w biurach rachunkowych, w działach księgowości z dużych i małych firmach na stanowisku samodzielnego, młodszego księgowego czy fakturzysty.

 • PROGRAM KURSU (110 godz.):

  1. Wstęp do rachunkowości
  2. Dokumentacja księgowa
  3. Aktywa i pasywa
  4. Konta bilansowe i wynikowe
  5. Inwestycje krótkoterminowe
  6. Rozrachunki
  7. Obrót materiałowy
  8. Aktywa trwałe
  9. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności
  10. Kalkulacja
  11. Obrót wyrobami gotowymi
  12. Obrót towarowy
  13. Inwentaryzacja
  14. Źródła finansowania zasobów majątkowych
  15. Pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, zyski i straty nadzwyczajne
  16. Wynik finansowy
  17. Sprawozdawczość finansowa
  18. Księgowość komputerowa – ewidencja w księdze rachunkowej, obsługa programu finansowo – księgowego REWIZOR GT, RACHMISTRZ GT,SUBIEKT GT (40 godz.)

 • Koszt kursu dla jednej osoby wynosi 999,- zł brutto (możliwość płatności w 3 ratach bez dodatkowych kosztów).

  Cena obejmuje:

  • Podręcznik: B. Padurek „ BIURO RACHUNKOWE”, Wydawnictwo Padurek, Wrocław 2014/2015,
  • materiały szkoleniowe (kserokopie z materiałami od prowadzącego),
  • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu,
  • serwis kawowy.

   

 • Informacje, zapisy:

  Kamil Krzysztof Kołakowski

  email: biuro@preme.net.pl
  tel.: 660 512 579
  Warunki uczestnictwa

  • Zapisu na kurs można dokonać drogą telefoniczną, e-mailową lub osobiście w siedzibie firmy
  • Rezerwacja miejsca na kursie wymaga wpłaty zadatku w kwocie 200 zł, odliczanego od całości kosztu kursu.
  • Całość należności za szkolenie należy wpłacić do 7 dni od rozpoczęcia kursu, lub zgodnie z datami określonych rat.
  • Wpłat należy dokonywać na konto:
   Credit Agricole 72 1940 1076 3136 6674 0000 0000
  • UWAGA! Faktury VAT zawsze wystawiane są na dane znajdujące się w przelewie.
  • PREME sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu planowanego kursu z przyczyn od siebie niezależnych oraz w przypadku małego zainteresowania kursem.
  • PREME sp. z o.o. nie przewiduje możliwości rezygnacji ze szkolenia i możliwości zwrotu wpłaconych pieniędzy.

Wielkość czcionki
Kontrast