Projekty skierowane do osób powyżej 18 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej/materialnej

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014- 2020.

W ramach tych Projektów uczestnicy biorą udział w grupowych warsztatach aktywizacyjnych, kursach oraz stażach zawodowych, indywidualnych rozmowach z doradcą zawodowym czy pośrednikiem pracy. 

Wielkość czcionki
Kontrast