ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przeprowadzenia egzaminu TELC lub innego równoważnego na pełnym poziomie biegłości językowej A (A2) z języka angielskiego dla 96 uczestników projektu

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu nr RPMA.10.02.00-14-9018/17 pt. „Centrum rozwoju kompetencji kluczowych dla subregionu ostrołęckiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PREME sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia egzaminów TELC lub innego równoważnego na pełnym poziomie biegłości językowej A (A2) – zgodnie
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, z języka angielskiego dla 96 uczestników projektu.

Formularz ofertowy

Zapytanie – przeprowadzenie egzaminu z j.angielskiego

Wielkość czcionki
Kontrast